Meade klemt mellem ord og handling

Meddelelserne og løfterne fra PRI’s kandidat til det mexicanske præsidentembede, José Antonio Meade, svarer ikke til det, han i sin tid gjorde i sine over tyve år i offentlig tjeneste; TV-spottet om hans påståede succes i kampen mod fattigdom og hans initiativer mod korruption, afslører denne uoverensstemmelse mellem ord og handling.

På den måde siger Meade, at han, i løbet af sin tid i spidsen for Socialudviklingssekretariatet (Sedesol) fra 28. august 2015 til 6. september 2016, formåede, at få 2 millioner mexicanere ud af ekstrem fattigdom baseret på målingerne fra Det Nationale Råd for Evaluering af Social Udviklingspolitik (Coneval) fra 2014 til 2016, udgivet i august sidste år.

Meade benytter sig af tallene i denne rapport; men der er sat et stort spørgsmålstegn ved, at Statens Institut for Statistik og Geografi ensidigt ændrede  i 2015 formularen for indkomst i undersøgelsen, der tjener, som input til måling af fattigdom, hvilket brød den historiske serie, der blev opbygget fra 2008 til 2014.

I juli 2016 nægtede Coneval at foretage fattigdomsmålingen, netop fordi de ændringer, der var sket i metoden, gjorde dataene umulige at sammenligne med de foregående års. Efter en krise blev der opnået enighed om, at prøve at gøre dem sammenlignelige ved hjælp af tilnærmelser med statistiske modeller, som ikke nødvendigvis afspejler virkeligheden; det vil sige, som Máximo Ernesto Jaramillo påpegede i en artikel, der blev offentliggjort i bladet Nexos i oktober 2017, lykkedes det at “kunstigt at reducere fattigdommen”.

Det var en statistisk nedbringelse af fattigdom, der ikke svarer til mexicanernes virkelighed. Da den samme metode blev anvendt, gik befolkningen, som lever i fattigdom, fra 49,5 millioner mexicanere i 2008 til 55,3 i 2014, med de største stigninger mellem 2008 og 2010 på grund af den økonomiske krise, der ramte landet; og fra 2012 til 2014, med ny regerings ændring af socialpolitiken.

Imidlertid,  af uventede årsager, blev denne tendens vendt ved at ændre metoden, og tallene viste et fald til 53,4 millioner fattige i 2016, lige det samme tal i 2012.

Selv om Meade’s spots nævner bestemte data udgivet af Coneval, spreder PRI’s kandidat en usandhed, fordi tallene i en streng forstand ikke er sammenlignelige på grund af ovennævnte ændringer; for det andet, selv med denne kunstige reduktion, steg antallet af fattige i henhold til disse statistikker med 100 tusind mexicanere i det nuværende årtusinde mellem 2012 og 2016, og for det tredje, selv om nedgangen var reel, var dette ikke resultatet af hans præstation, som leder af Sedesol, fordi hans gang der kun varede 12,5 måneder, selv om han havde foretaget store ændringer i socialpolitikken, er det umuligt, at han kunne gennemføre dem, endnu mindre have forårsaget nedgangen.

På den anden side, præsenterede Meade sine initiativer til juridiske reformer onsdag 24. januar for at “gå grundigt imod korruption”. Vi vil samle os mod korruptionen, “sagde han og meddelte, at forslagene har til formål, at tvinge de korrupte til at refundere den føderale kasse tre gange beløbet af omdirigeringen; at øge indsatsen imod hvidvaskning af de opnåede aktiver og dedikere ressourcerne til stipendier til børn og unge og fremme produktive projekter for kvinder; forhøje fængselsstrafferne fra dem, der begår disse forbrydelser, og pålægge de obligatoriske attesteringer af ægtefælleerklæringer og skatter fra de tjenestemænd, der besidder offentlige stillinger på departementsniveau eller højere.

Selvom initiativerne ikke er kendt, synes de at pege i den rigtige retning. Samme eftermiddag beskyldte koordinator for Morena’s parlamentariske gruppe i deputeretkammeret, Rocío Nahle, ham for at plagiere det initiativ, de havde fremlagt for et år siden, i netop deputerkammeret.

Men det mest modstridende er, at en af de afgørende enheder til bekæmpelse af korruption er den financielle efterretningsenhed, UIF, som rapporterer direkte til finansministeriet og finansministeren, fordi informationen om alle transaktioner, der udføres i det finansielle system, er afgørende for, at opdage misbrug af offentlige ressourcer.

Ud over meddelelser om operationer, som banker måtte anse for atypiske eller mistænkelige, og med de oplysninger, der er tilgængelige i banksystemet, bør et computerprogram køre 24 timer i døgnet, 365 dage om året, for at registrere bevægelser, som fortjener en mere omhyggelig overvågning. For offentlige embedsmænd vil den enkle overvågning af deres konti, deres direkte familie og hovedentreprenørerne i de forskellige tilfælde give relevant information til bekæmpelse af korruption.

Og i den tid Meade var chef for den pågældende enhed (fra 9. september 2011 til 30. november 2012 og fra 7. september 2016 til 27. november 2017) flyttede han ikke en finger, så den nævnte enhed i det mindste ville fungere, men derimod vanskeliggjorde afleveringen af de oplysninger, som retsvæsnet anmodede om, at integrere dem i deres sagsakter (både den særlige anklagemyndighed for valgkriminalitet, i den periode, hvor Santiago Nieto var leder, og vicegeneraldirektøren for staten Nuevo León’s regerings anti-korruptionsenhed, klager over det).

Blandt de sager, der må have gået gennem det mexicanske finansielle system i den tid Meade var finansminister, er de de millioner, det brasilianske selskab Odebrecht “forærede” Emilio Lozoya, for at kanalisere dem videre til den nuværende præsidents valgkampagne. Og selv, om transaktionerne blev foretaget inden hans anden ankomst til statskassen, kunne han have bidraget væsentligt til indsamlingen af sagsakterne mod alle eksguvernører, der i øjeblikket er knyttet til sagen eller anklaget for korruption: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge og Rodrigo Medina, blandt andet, og i hvert fald i tilfælde med César Duarte og Rodrigo Medina, var deres samarbejde nul.

For så vidt angår TV-spotsene om bekæmpelse af fattigdom er forvrængningen af informationen evidente, og i hans vilje til at bekæmpe korruption, som præsident, og som finansminister, er diametralt modsatte. Valgkampagnen er knap nok kommet igang, og overensstemmelserne er allerede begyndt at dukke op.

Kilde: Proceso 2152

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.