Europa ved en skillevej?

Europa står nu over for en skillevej, som vi hidtil har ignoreret, men ikke længere kan ignorere: Vi må beslutte, om vi ønsker en verden af ​​nationer, som er suveræne over eget territorium, men ikke over andre, en verden i fred; eller om vi i stedet ønsker en verden, hvor vi er en del af det amerikanske imperium, en verden baseret på erobringer – NATO, IMF, Verdensbanken og de øvrige amerikansk styrede internationale institutioner – og hvor vi er underlagt det amerikanske aristokratis diktatur: de samme superrige mennesker, der effektivt også styrer den amerikanske regering (se her og her, det er et diktatur for de rigeste i USA).

Iran er blevet denne skæbnesvangre skillevej, og det umiddelbare problem her er Amerikas annullering af atomaftalen med Iran, som Amerika underskrev sammen med 5 andre lande, og Amerikas genoptagelse af økonomiske sanktioner mod Iran – sanktioner over for virksomheder overalt i verden, der fortsætter med at handle med Iran. Men først lidt historisk baggrund:

Det amerikanske aristokrati væltede Irans demokratisk valgte regering i 1953 og indsatte et barbarisk diktatur, USA og dets allieredes aristokratier  installerede Pahlavi som Shah, ligesom de i 1932 installerede Saud (konge) i Saudi Arabien – et land, der aldrig nogensinde har kendt til demokrati. Som Wikipedia siger om Ibn Saud, som blev konge i 1932, “Efter første verdenskrig modtog han yderligere støtte fra briterne, herunder en masse af overskydende ammunition. Han lancerede sin kampagne mod Al Rashidi i 1920; i 1922 var de alle besejret,” med Storbritanniens hjælp. Tilsvarende installerede USA og dets britiske imperiale partner Pahlavi som Irans Shah i 1953. Det blev gjort af den amerikanske præsident Dwight David Eisenhower. Efter den amerikanske anti-imperialistiske præsident FDR’s død i 1945 blev den amerikanske regering hurtigt pro-imperialistisk under præsident Harry S. Truman (hvem det imperiale Englands Winston Churchill snoede om sin lillefinger) og så endnu mere under Eisenhower, så under den korte embedsperiode for Eisenhower’s efterfølger præsident John F. Kennedy kom det anti-imperialistiske spøgelse fra Franklin D. Roosevelt til at hjemsøge Det Hvide Hus og dermed igen true de forenede amerikansk-britiske aristokratiers fremadstormende globale kontrol. Kennedy blev hurtigt forbitret på og modsatte sig imperialisme (ligesom FDR havde gjort) – han modsatte erobring og herredømme i sig selv. Han blev myrdet, og beviset dækket til, så CIA, som Truman havde installeret, og som Eisenhower placerede solidt under Amerikas aristokratisk-styrede militærindustrielle kompleks’ kontrol, som efterhånden blev Amerikas egen Deep State, designet til global erobring (dog ved hjælp af en “anti-kommunistisk” undskyldning og slør for deres virkelige og herskende motiv: global erobring og herredømme).

Da den amerikansk indsatte Shah blev styrtet af en autentisk revolution i 1979, blev Amerika’s fortsatte alliance med den britiske og amerikanske installerede Saud-familie omdannet til en amerikansk-britisk alliance mod Iran, som siden er blevet dæmoniseret af amerikanske og britiske aristokratier, som et “terroristregime”, selvom Saudi-Arabien faktisk dominerer den globale islamiske terrorisme, og Iran er imod terrorisme (undtagen for terrorisme, der er rettet mod Israel). Men faktisk er USA-Saud-alliancen endnu værre: Den globale islamiske terrorisme blev opfundet og organiseret af det amerikanske aristokrati i samarbejde med Saud-familien i 1979, da Iran befriede sig fra US-UK-diktaturet og genoprettede iransk suverænitet ( selv om det på en stærkt kompromitteret shiitisk teokratisk grundlag, intet i sammenligning med det sekulære iranske demokrati, der blev omstyrtet af de amerikanske og britiske aristokratier i 1953). USA og Saudiarabien skabte islamisk terrorisme i 1979 for først at trække sovjetiske soldater ind i Afghanistan og i sidste ende at bruge disse terroristiske islamister til at tvinge Sovjetunionen ud af Afghanistan – og derved dræne sovjetøkonomien i håb om i sidste ende at sejre over Sovjetunionen og derefter erobre Rusland selv. USAs præsident GHW Bush gjorde natten til den 24. februar 1990 det klart, hvad USA og dets allierede skal gøre: han gav de europæiske vassal-nationer deres marchordre på den dato, og de har pålideligt fulgt denne ordre indtil nu.

Rusland, som det amerikanske aristokrati ønsker at erobre, er allieret med Iran (som de håber at generobre). Det grundlæggende princip i Amerikas aristokrati er afvisning af national suverænitet. Det er det, den amerikanske regering globalt står for i dag. Russisk TV havde den 11. maj overskriften: “Er vi amerikanske vassaler? Frankrig lover at handle med Iran stik imod den amerikanske økonomiske politimand” og rapporterede, at USAs præsident Donald Trump’s genindførelse af amerikanske økonomiske sanktioner over for virksomheder, der handler med Iran modsiges af alle de andre nationer, der havde underskrevet Obama-Kerry’s nukleare aftale med Iran, JCPOA-traktaten: Storbritannien, Frankrig, Kina, Rusland, USA og EU (som ledes af Tyskland). Det amerikanske regime ved, at hvis selv USA’s allierede – Storbritannien, Frankrig og Tyskland – fortsætter sammen med Iran at trodse de imperiale foranstaltninger, der straffer dem, efter at USA trak sig ud af traktaten, vil den vestlige alliance være truet, hvis ikke er helt ophævet, og til sidst også den kolde krig, som GHW Bush havde beordret de allierede til at fortsætte, efter Sovjetunionen og dens kommunisme og dens militære alliance i Warszawa-pakten sluttede i 1991. Den amerikanske NATO-alliance, vil også endelig slutte på Amerikas side, ligesom den sluttede i 1991 på Sovjetunionens side. En sådan ende på den kolde krig ville muligvis medføre, at Amerika’s militærindustrielle kompleks og aktieværdierne hos de megastore våbenproducenter som Lockheed Martin vil falde sammen.

Det amerikanske aristokrati er således bange for fred, der erstatter deres nuværende permanente krigsøkonomi. Alle de trillioner af dollars, der er blevet investeret i massemord i udlandet, kunne falde i værdi, hvis Storbritannien, Frankrig og Tyskland afslutter den vestlige alliance og bliver selvstændige suveræne nationer, der forener sig med Iran – en anden selvstændig suveræn nation – i at sige nej til den imperiale magt (USA) og ja til national suverænitet, som udgør den eneste grundsten, som alle demokratier er bygget på. Intet demokrati kan eksistere i en nation, der er en vassal til en anden magt (den imperiale magt). I en verden, hvor national suverænitet er hædret, vil demokrati ikke nødvendigvis eksistere overalt, men det vil ikke længere være forbudt internationalt af en imperial magt, som uundgåeligt er et diktatur, overhoved ikke et ægte demokrati.

Den 3. marts skrev den 175-årige imperiale tidsskrift, The Economist, i en overskrift at Kina er en fjende i denne fortsatte kolde krig, “How the West got China wrong” og forklarede om “den kinesiske trussel”:

“China is not a market economy and, on its present course, never will be. Instead, it increasingly controls business as an arm of state power… Foreign businesses are profitable but miserable, because commerce always seems to be on China’s terms,”

Det imperialistiske synspunkt er, at den internationale diktator og dens virksomheder bør herske – der bør ikke være nogen reel suveræn anden end dette diktatur, det amerikanske regime nu, da Amerika er dagens imperialistiske nation.

Måske vil Europa nu træffe den skæbnesvangre beslutning, mellem det internationale diktatur på den ene side, eller den højeste suverænitet for hver enkelt nation på den anden side, der hver især kan fastlægge sine egne love – og kræve, at et selskab, der driver forretning der, overholder dets lovregler og ingen andre. International lov skal ikke bestemmes af et internationalt bølle-land, der siger, at det er “den eneste uundværlige nation”, hvilket betyder, at alle andre nationer er “undværlige”. Rusland vil ikke acceptere det. Iran vil ikke acceptere det. Kina vil ikke acceptere det. Vil Tyskland acceptere det – Oprindelseslandet til: “Deutschland über alles”? Vil Frankrig? Vil UK?

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.